واکنش برخی محافل سیاسی روسیه در مورد برکناری رئیس دفتر کرملین # مسکو ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 برکناری " نیکلای بوردیوژا " از سمت دبیری شورای امنیت ملی روسیــه ، و ریاست دفتر کرملین با واکنش های متفاوتی در محافل سیاسی واجتماعی این کشور روبرو شده است.
" گنادی سلزنیف " رییس دومای کشوری روسیه ، از برکناری " بوردیــوژا " اظهار تاسف کرد و گفت :احتمالا کرملین خواسته های بیشتری از وی داشته است که برآورده نشده است.
وی ازسیاست های یلتسین در انتصاب و برکناری افراد در کرملین انتقاد کرد و گفت : در یک زمان و با سرعت ، فردی از اطرافیان رئیس جمهور می شود و باز به همان سرعت از دایره نزدیکان یلتسین خارج می گردد .
سلزنیف با اشاره به انتصاب " الکساندر والوشین " فردی که چندان شناخته شده نیست به سمت ریاست دفتر کرملین گفت : ایــن انتصاب نشان می دهد که دست یلتسین خالی شده است و دیگر کسی را ندارد .
" ولادیمیر ژیرنوفسکی " رهبر حزب لیبرال دمکرات روسیه نیز ، بــر کناری بوردیوژا را نتیجه ناتوانی وی در مقابله با طرح برکناری یلتسین کــه قرار است به طور رسمی اوایل ماه اینده در دوما مطرح شود ، دانست .
وی همچنین معتقد است بوردیوژا، درقبولاندن نظر یلتسین به شورای فدراسیون درمورد لزوم برکناری " یوری اسکو راتف " دادستان کل روسیه موفق نبوده است.
یوری اسکوراتف متهم به داشتن روابط نامشروع جنسی شده است و یلتسیــن از شورای فدراسیون روسیه خواسته بود که نسبت به برکناری وی رای دهد.
شورای فدراسیون روسیه هفته گذشته نظر یلتسین را رد کرد و با اکثـــریت ارا به ابقا اسکوراتف رای داد.
" بوریس کورنتسف " معاون اول دوما نیز برکناری بوردیوژا را به تلاش های نقش بر اب شده برکناری یوری اسکوراتف ازسمت دادستانی کل روسیه نسبت داد .
*م.ف *