نیروهای امنیتی عراق در بغداد و دیگر شهرها در آماده باش کامل بسر می برند # بیروت ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 مسافرانی که طی دو روز اخیر از " بغداد " وارد " امان " پایتخــت اردن شده اند ، می گویند : نیروهای امنیتی عراق در شهرهای بغداد، نجف ، کــربلا و کوفه همچنان در آماده باش کامل بسر می برند.
روزنامه عرب زبان " الحیات " روز شنبه به نقل از این مسافران نوشــت : نیروهای امنیتی با گشت زنی در اطراف مسجد کوفه مکانی که آیت الله " محمــد صادق صدر " در آنجا نماز برگزار می کرد از ورود نمازگزاران به داخـــل این مسجد جلوگیری می کنند.
به نوشته این روزنامه ، هدف از اتخاذ این تــــدابیر ، جلوگیری از تجمع هواداران صدر در شهرهای کربلا و کوفه است.
*م.ف *