بیانیه سه جانبه اردن ، مصر و حکومت خودگردان فلسطین درباره تشکیل دولت فلسطین # امان ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 " عبدالاله الخطیب " وزیر خارجه اردن ، " عمرو موسی " وزیر خارجه مصر و " نبیل شعث " وزیر برنامه ریزی وهمکاریهای بین المللی حکومت خودگردان فلسطین روز شنبه در پایان نشست خود در " امان " بیانیه مشترکی درباره تشکیل دولت فلسطین صادر کردند.
دراین بیانیه بر پایبندی به صلح به عنوان راه حل راهبردی بحران خاورمیانه و به ویژه مساله فلسطین از طریق اجرای قطعنامه های 442 و 338 سازمان ملل و توافقنامه صلح در مقابل زمین تاکید شده است.
در بخشی از این بیانیه امده است: " سه طرف مذاکره کننده نگرانی شدید خود را از ایجاد وقفه در توافقنامه های امضا شده با اسراییل و اتخــــاذ سیاست یکجانبه از سوی این رژیم ابراز می دارند. " مسوولان اردنی ، مصری و فلسطینی در بیانیه مشترک خود از اسراییل خواستند همه توافقنامه ها از جمله توافقنامه " وای ریور " را به طور کامل و بدون قید و شرط فورا اجرا کندو اقدامات غیر قانونی خود را در ارتباط با بیت المـقدس ، شهرک سازی و مصادره اراضی را متوقف کند.
در این بیانیه سه جانبه بر موضع ثابت اعراب در برابر حقوق مردم فلسطین و از جمله برپایی دولت مستقل فلسطین در سرزمین فلسطینیها با پایتختـــــی " بیت المقدس " تاکید شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه امده است :" نشست سه جانبـه اردنی ، مصری و فلسطینی بر حق رهبری حکومت فلسطین در احترام به سقف زمانی تعیین شده برای دولت انتقالی فلسطین در توافقنامه اسلو تاکید می کند و از برپایــــی دولت مستقل فلسطین طبق توافقنامه های صلح نیز حمایت می نماید.
در این بیانیه از کشورهای جهان خــواسته شد به محض اعلام موجودیت دولت مستقل فلسطین ان را تایید کنند.
سه طرف امضاکننده این بیانیه بر پایبندی خود به هماهنگی مواضع دوجانبه و یا سه جانبه در رابطه با وضعیت نهایی در منطقه تاکید ، و اعلام کردند که برخی از مسائل منطقه به اردن ، مصر و دیگر کشورهای عربی مربوط می شود.
وزیران خارجه مصر و اردن و وزیربرنامه ریزی وهمکاریهای بین المللی حکومت خودگردان فلسطین در بیانیه خود از مواضع سوریه و لبنان مبنی بر ادام ه گفت و گوها از نقطه پایانی ان در مذاکرات قبلی حمایت کردند و خــــواستار عقب نشینی اسرائیل از همه سرزمینهای اشغالی عربی و جنوب لبنان شدند.
در پایان این بیانیه ضمن تاکید بر ادامه مشورتها و هماهنگی های مربــوط به روند صلح و ادامه حمایت کامل از حقوق مردم فلسطین بر اهمیت نقش آمریکا ، اروپا و کشورهای دوستدار صلح در برقراری صلح در منطقه تاکید شده است.
وزیر خارجه مصر پس از انتشار این بیانیه ، در مــورد زمان اعلام شده در توافقنامه ها برای برقراری دولت مستقل فلسطین به خبرنگاران گفت : " مسالـه مهم بازگرداندن اراضی فلسطین و حقوق فلسطینی ها است و تعیین روز مشخص برای اعلام دولت مستقل به یاسر عرفات ، رئیس حکومت خودگردان فلسطین بستگـی دارد و هر روزی که او اعلام کند از ان حمایت می کنیم .
*م.ف *