دبیرکل حزب الله لبنان خواستار حفظ آمادگی در برابر اقدامات اسراییل شد # بیروت ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 " حسن نصرالله " دبیر کل حزب الله لبنان ، خــــواستار آمادگی در برابر تلاشهای اسراییل برای پیدا کردن بهانه ای جهت حمله به لبنان شد.
حسن نصرالله ، روز شنبه در مراسم یادبود دو تن از شهدای مقاومت اسلامـی در " بیروت " گفت : ما نباید آرام بنشینیم و به وعده های این و آن اطمینان پیدا کینم زیرا دشمن در پی دستـیابی به امتیاز یا تضمین هائی است که برای لبنان پذیر فتنی نیست.
وی اقدام اخیر اسراییل در یورش به روستای " ارنون " در جنوب لبنان را، بیانگر سیاست ددمنشانه این رژیم علیه لبنان دانست و افزود :ما همیشه باید در حال آماده باش برای رویارویی با این سیاست باشیم.
دبیرکل حزب الله اضافه کرد: ما همچنان در نیمه راه هستیم و جنک با دشمن پایان نگرفته اما ازآنجا که نظامیان اشغالگر توان ضربه زدن به ما را ندارند به طور حتم پیروزی از آن مبارزان است.
*م.ف *