ایران و ترکمنستان همکاری درگردشگری، میراث فرهنگی وامورپژوهشی را گسترش می دهند # عشق آباد ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 در جریان مذاکرات روز شنبه ، وزیران فرهنک ایران و ترکمنستان اعلام شـد که دو کشور همکاری در بخش های گردشگری ، میـــراث فرهنگی و امور پژوهشی را گسترش خواهند داد.
" عطاالله مهاجرانی " وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی در این دیدار گفـــت : ایران آماده است که همکاریهای گسترده ای در امور میراث فـرهنگی ، جهانگردی و تبادل گروههای فرهنگی و هنری با ترکمنستان داشته باشد.
گفته می شود دو کشور با توجه به مشترکات فراوان و زمینه های همکاری مشترک توجه ویژه ای به امور جهانگردی و میراث فرهنگی کرده اند.
" آراز آیدوغدیف " وزیر فرهنک ترکمنستان نیز در این دیدار پیشنهاد کرد که برای معرفی هر چه بهتر دو کشور و احیای جاده ابریشم ، کــــــاروانهای فرهنگی میان دو کشور مبادله شود که ایـن پیشنهاد مورد استقبال طرف ایرانی قرار گرفت.
*م.ف *