برنامه کلیسای کاتولیک آلمان برای تقویت گفت و گو با اسلام اعلام شد # بن ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 کلیسای کاتولیک آلمان در نظر دارد تماس و گفت و گوهای خود را با ادیان دیگر ، به ویژه با اسلام تقویت کند.
روزنامه المانی " دی ولت " روز شنبه نوشت:کمیسیونی تحت نظارت و سرپرستی " کنفرانس اسقف ها " به ریاست اسقف " والتر کاسپر " به منظور انجام گفتگوی بین ادیان تشکیل شده است .
براساس این گزارش ، قرار است اسقف کاسپــــر ، در آینده ای نزدیک به رم عزیمت کرده و در آنجا به سمت دبیر " شورای وحدت پاپ " مشغول به کار شود.
به نوشته دی ولت ، این کمیسیون در نظر دارد ، موضوع آشنایــی با اسلام و تعلیمات اسلامی را به هر طریق ممکن، در دروس ویژه طلاب کلیسا منظور کند.
این روزنامه با اشاره به وجود مرکز اسناد وتماس اسلام و مسیحیت " سی.آی .بی.ای.دی.او " درشهر " فرانکفورت " آلمان ،نوشت این مرکز به تقویت همکاری بین مسیحیان و مسلمانان در سطوح مختلف بویژه در حیطه اسقف ها و انجمن های کاتولیکی می پردازد.
دی ولت با اشاره به سفر اخیر اسقف کاسپر به ترکیه نوشت ، وی در اجـلاس " دومین شورای ادیان" در شهر آنکارا شرکت کرد.
طبق این گزارش ، در این اجلاس ، پیشنهادی که خــواهان بررسی تفسیر سنتی قرآن و تطبیق آن با احتیاجات امروزه یک زندگی مذهبی بود ، مورد قبول واقع شد.
به نوشته دی ولت ، از دیدگاه اسقف های آلمان، در کنار ترکیه ، کشـورهای بوسنی و آلبانی برای توسعه روابط میان مسلمانان و مسیحیان از اهمیت خاصی بر خوردار هستند.
*م.ف *