نظامیان اسراییلی سه واحد مسکونی در روستای ارنون را منهدم کردند # بیروت ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 نظامیان اسراییل ، بامداد شنبه سه واحد مسکونی در روستای " ارنون " در حاشیه بخش اشغالی جنوب لبنان را با بمب منهدم کردند.
منابع امنیتی لبنان گفتند ، اشـغالگران همچنین در این روستا به تحرکات نظامی دست زده اند .
روستای ارنون حدود یکماه پیش توسط نظامیان اسراییل اشغال شد اما پس از چندروز مردم جنوب لبنان در یک حرکت خودجوش بسوی این روستاراهپیمایی کردند و با برداشتن موانع ایذایی ، ارنون را ازاد ساختند .
نظـامیان اسراییل روز جمعه نیز دو واحد مسکونی ارنون را تخریب کـــرده بودند .
منابع لبنانی هدف اسراییل ازاین اقدام را، اعمال فشار به لبنان و کمیته نظارت بر اجرای تفاهم نامه اوریل برای دریافت تضمینهای امنیتی می دانند .
تفاهم نامه اوریل در بهار 1996 به جنک همه جانبه اسراییل علیه لبنان ، موسوم به عملیات " خوشه های خشم " پایان داد.
نـماینده اسراییل در این کمیته ادعا کرده است که تخریب خانه های روستـای ارنون در نتیجه انفجار بمبهای کارگذاشته شده توسط حزب الله بوده است .
" ماهر طفیلی " نماینده لبنان در این کمیته با رد ادعای اسراییل گفت ، دلایلی در دست دارد که نظامیان اسراییل شبانه وارد روستای ارنون شــــده و خانه های روستاییان را منهدم کرده اند.
رادیو اسراییل در یکی از بخشهای خبری روز شنبه به نقل از منابع نظامـی این رژیم تهدید کرد نماینده خود را از اجلاس جاری کمیته نظارت فرا می خواند.
*م.ف *