آمریکا ،تمرین نظامی تخلیه اتباعش از کره جنوبی به ژاپن را اجرا می کند # توکیو ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 آمریکا تصمیم دارد تاهفته آینده یک تمرین نظامی را انجام دهد که در آن شماری از اتباعش در کره جنوبی را با استفاده از هواپیما به ژاپن منتقل کند.
روزنامه " آساهی شیمبون " چاپ توکیو روز شنبه فاش کرد که در این تمرین 120 تن از خانواده نظامیان آمریکایی از کره جنوبی به فرودگاه بیـــن المللی " فوکوئوکا " در جنوب غربی ژاپن منتقل می شوند.
سفارت آمریکا در توکیو در این زمینه اطلاعاتی منتشر نکرد، امـــا گفته می شود این تمرین برای آمادگی نیروهای آمریکایی برای مواجهه با وضعیت غیـر عادی در شبه جزیره کره صورت می پذیرد.
آمریکا در چارچوب همکاریهای امنیتی افزون بر 37 هزار تن از نظــامیانش را در کره جنوبی مستقر کرده است تا برای مقابله باانچه تهدیدنظامی کره شمالی می خوانند اماده باشند.
کره شمالی و جنوبی که در سال 1950 وارد یک جنک سه ساله شدند ،پس از گذشت افزون بر چهار دهه هنوز پیمان صلحی امضاء نکرده اند.
تمرین نظامی تخلیه اتباع آمریکا از کره جنوبی به ژاپن ، همزمان با اغاز بررسی لایحه گسترش همکاریهای نظامی توکیو - واشنگتن در مجلـــس ژاپن صورت می گیرد.
همکاری نظامی توکیو - واشنگتن در " مواقع عادی" ، " زمــــانی که ژاپن مورد حمله قرارگیرد " و هنگامی که " وضعیت مناطق پیرامون موجـب تهدید صلح و امنیت ژاپن شود " از موضوعهایی است که در این پیمان جدید گنجانده شــده است.
*م.ف *