نماینده مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق از قیام مردمی در بصره خبر داد # دمشق ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 نماینده مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در سوریه و لبنان ، روز شنبه گفت: مردم بصره روز پنجشنبه گذشته با نیروهای دولتی درگیر شدند .
" بیان جبر " به " ایرنا " گفت : در پی اتهام های دروغین بغداد ، که طی ان، ترور ایت الله صدر و دو فرزندش به محافل شیعه عراق نسبت داده شده بود ، مردم بصره صبح روز پنجشنبه در یک اقدام خودجوش در مناطق " الحیانیه " ، " 5 میل " و " الجمهوریه " دست به قیام زدند ومراکز دولتی را به تصرف خود دراوردند.
وی افزود : در پی این قیام ، نیروهای دولتی عراق پنجشنبه شب با خمپاره انداز مناطق مذکور را زیر اتش قرار دادند ، همچنین تانک ها و زره پـوش های رژیم بغداد از چند محور به این مناطق حمله کردند .
به گفته " بیان جبر " ، در جریان درگیری خانه به خانه میـــان نیروهای دولتی و مردم ، تعداد زیادی از مردم کشته و زخمی شدند .
وی از میزان دقیق تلفات اظهار بی اطلاعی کرد .
*م.ف *