گروهی ازمهاجران افغان باحمله به شهرداری اسلام آباد پنج تن را زخمی کردند # اسلام آباد ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 گروهی از مهاجران افغان ، با حمله به یک دفتر شهرداری در " اسلام اباد " پایتخت پاکستان ،پنج تن از کارمندان آن از جمله یک مقام این دفتر را زخمی کردند.
روزنامه " پاکستان " چاپ اسلام آباد روز شنبه نوشت : این حمله روز گذشته پس از آن صورت گرفت که شهرداری اقدام به تخریب غرفه های غیرمجاز در " جمعه بازار" این شهر کرد.
مهاجمان با استفاده از چاقو ،کارد و چوب و چماق این دفتر را به محاصره خود درآورده و به سنک پرانی به سوی آن پرداختند.
به نوشته این روزنامه ، تاکنون سه تن از مهاجمان دستگیر شده اند.
*م.ف *