کره جنوبی و ژاپن بر سر همکاری درقبال توان موشکی کره شمالی توافق کردند # سئول ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 ژاپن و کره جنوبی توافق کردند که دو کشور با تقــویت هماهنگی هایشـان با آمریکا اقدام به همکاری در قبال توان موشکی کره شمالی کنند.
این موضوع روز شنبه در دیدار " کیـــزو ابوچی " نخست وزیر ژاپن و" کیم دائه جونک " رییس جمهوری کره جنوبی مورد توافق قرار گرفت.
کیم ، پس از این دیدار در گفت وگو با خبرنگاران گفت که توکیو و سئــول گسترش توان موشکی میان برد،دوربرد وازمایش ان ازسوی کره شمالی را نمی توانند خارج از چهارچوب موضوعهای صلح و امنیتی منطقه بدانند.
نخست وزیر ژاپن برای انجام یک سفر رسمی ســـه روزه از کره جنوبی ، برای نخستین بار پس از کسب قدرت روز جمعه وارد " سئول " شد.
دور تازه جنک روانی هماهنک واشنگتن ، سئول و توکیو علیه پیونک یانک از سپتامبر گذشته پس از ان اغاز شد که کره شمالی را متهم به پرتاب یک مـــوشک بالستیک کردند.
کره شمالی گفته است ،انچه که این کشورها ان را یک موشک بالستیک می داننـد در حقیقت یک موشک چند مرحله ای بود که برای قرار دادن ماهواره در فضا مورد استفاده قرار گرفت.
منابع وابسته به سئول ،واشنگتن و توکیو می گویند که کره شمالی به احتمال قوی موشک بالستیک " رودونک یک " با برد یک هزار و 300 کیلــومتر را تکمیل کرده است.
*م.ف *