ولادیمیررحمانین: روسیه خواستارتوسعه روابط با همسایه بزرک خودایران است # مسکو ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 " ولادیمیر رحمانین " سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه گفت کـــه این کشور خواستار گسترش روابط با همسایه بزرک خود ایران است .
سخنگوی وزارت امور خارجه درگفت وگویی با خبرنگار " ایرنا " همچنین گفت ایران و روسیه نقطه نظرات مشابه و مشترکی در بسیاری از مسائل سیاســــی ، منطقه ای و جهانی دارند.
وی گفت : روابط دوستانه سیاسی بین دو کشور شرایط مساعدی را برای گسترش همکاریهای اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرده است.
به گفته این مقام وزارت خارجه روسیه ، مقــامات ایران و روسیه به صورت مداوم در زمینه مسائل مختلف جهانی با یکدیگر مشاوره می کنند .
وی گفت : مذاکرات مقامهای ایران و روسیه در مورد مناقشات منطقه ای بــه خصوص در مورد بحرانهای افغانستان ، تاجیکستان و عراق بسیار با اهمیـت ، و نتیجه بخش بوده است .
رحمانین گفت : مسکو برای روابط باایران اهمیت خاصی قائل است وهیچ کشور ثالثی نمی تواند خللی در این روابط وارد کند .
سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه گفت مسکو تهران را یک شریک خوب در روابط تجاری و اقتصادی می داند و برگسترش این روابط تاکید دارد .
وی با اشاره به حمایتی که مراجع قانونگذاری دو کشور از روابط دو طــرف بعمل می آورند ، اظهار امیدواری کرد که همکاریهای ایران و روسیه در آینده توسعه و تعمیق بیشتری پیدا کند .
*م.ف *