دستور خروج ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از کوزوو ، صادر شد # سارایوو ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 " کنوت فولبک " رییس سازمان امنیت و همکاری اروپا ، اعلام کرد: دسـتور خروج فوری ناظران این سازمان در ایالت کوزوو ، صادر شده است.
رادیو آزاد اروپا، روز جمعه، به نقل از فولبک افزود: این تصمیم، بعد از مذاکره با نمایندگان کشورهای قدرتمند و به دنبال شکست گفت و گوهای صلح کوزوو در پاریس گرفته شده است.
وزیرامورخارجه اتریش، افزود: ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز جمعه، گروه بندی شده و روز شنبه از کوزوو به جمهوری مقدونیه انتقال خواهند یافت .
این رادیو همچنین گفت: "ژیوادین یووانویچ " وزیر امور خارجه یوگسلاوی، روز جمعه، در تماس با "فولبک" اعلام کرد که دلیلی برای تخلیه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از کوزوو نمی بیند، زیرا امنیت آنان تامین شده است.
رادیو آزاد اروپا افزود: آمریکا ، بلژیک ، آلمان ، انگلیس و اتریش از اتباع خود خواسته اند تا به جمهوری صربستان و مونته نگرو در یوگسلاوی ســفر نکنند و بلافاصله منطقه را ترک کنند.
آمریکا و چند کشور غربی، روز جمعه، کار تخلیه آندسته از کارکنان خـود را که کارشان ضروری نیست، از بلگراد آغاز کردند.
"ه - ج"