یلتسین، دبیر شورای امنیت ملی روسیه و رییس دفتر کرملین را برکنار کرد # مسکو ، ایرنا : 29 اسفند 1377 برابر با 20 مارس 1999 "بوریس یلتسین" رییس جمهوری روسیه، در فرمانی که جمعه شب منتشر شـد ، "نیکلای بوردیوژا" رییس دفترکرملین و دبیر شورای امنیت ملی این کشور را از کار برکنار کرد.
"دیمتری یاکوشکین" سخنگوی رییس جمهوری، بااعلام این مطلب به خبرنگاران افزود: "الکساندر والوشین" معاون "بوردیوژا" به عنوان رییس دفــتر کرملین منصوب شده است.
یاکوشکین، توضیحی در مورد فردی که مسوولیت دبیری شورای امنیت روسیــه را به عهده خواهد گرفت ، نداد.
در چند هفته اخیر ، سطوح مختلف مدیـریت سیاسی و قضایــی روسیه ، شاهد تغییرات و جابجایی های زیادی بوده است.
تحلیلگران خبری ، پیش بینی می کنند که رونـد این تغییرات ، در روزهای آینده تشدید شود.
"ه - ج"