پنجاه و پنجمین نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر در ژنو برگزار می شود 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین ، ایرنا: 26 اسفند 1377 برابر با 17 مارس 1999 پنجاه و پنجمین نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، از دوم فروردین تا دهم اردیبهشت آینده، در ژنو برگزار می شود.
ریاست این نشست، با نماینده دائم ایرلند نزد دفتر سازمان ملل در ژنو است و در آن، نمایندگان 53 کشور عضو کمیسیون و دیگر کشورهای علاقه مند و سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر، حضور خواهند داشت.
محورهای این نشست به شرح زیر اعلام شده است : گزارش کمیسر عالی حقوق بشر در خصوص کنفرانس جهانی حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت مردم و کاربرد آن در مناطق تحت اشغال خارجی و یا تحت استعــمار، نژاد پرستی، بیگانه ستیزی و تمامی اشکال تبعیض نژادی، حق توسعه، وضعـیت حقوق بشر در کشورهای قبرس، جمهوری دمکراتیک کنگو، جنوب لبنان، میانمار، نیجریه، عراق، سودان، روندا، افغانستان، گینه استوایی بوسـنی هـرزگوین، کرواسی، یوگسلاوی، ایران، بروندی و تیمور شرقی، منع تبعیض نژادی و حفاظت از اقلیتها، نقض حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی اعـراب از جمله فلسطـین، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق سیاسی و مدنی، شـکنجه و بازداشت، ناپدید شدن و اعدام های خودسـرانه، آزادی بیان، اسـتقلال دسـتگاه قضایی و نابردباری مذهبی .
قراراست، در جریان این نشست، نمایندگان دولتها و سازمانهای غیردولتی به ایراد سخنرانی پرداخته و مواضع خود را درباره مسایل مطـروحه تشــریح کنند.
کمیسیون، پس از اتمام نشست سالانـــــه، گزارشی از فعالیت و مصوبات خود را از طریق کمیسیون اجتماعی و اقتصادی، به مجمع عمومی سازمان ملل متحـد ارائه می کند.
هیات جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ناظر، در نشست کمیسیون شرکت خواهد کرد و مواضع خود را در رابطه با موضوعات مختلف مـورد نظر اعلام خواهـــد نمود.