رهبرآلبانی تباران کوزوو اوضاع این منطقه را بحرانی توصیف کرد # سارایوو،ایرنا: 14 اسفند 1377 برابر با پنجم مارس 1999 رهبر آلبانی تباران کوزوو، روز جمعه، اوضاع این منطقه را بسیار بحرانی و خطرناک توصیف کرد.
"ابراهیم رگووا" ب، ه خبرنگاران گفت: نیروهای بلگراد در جاده بین کانیئون کاچانیک - اسکوپیه مستقر شده اند ، تا از ورود نیروهای ناتو به کوزوو جلوگیری کنند و این جاده در حال حاضر بسته است .
گزارش دیگری از کوزوو حاکیست ، قرار است، اعضای هیات مذاکره کننده در مذاکرات صلح کوزوو در رامبویه ، روز جمعه، با " رابرت دول " فرستاده رئیس جمهوری آمریکا در اسکوپیه مرکز جمهوری مقدونیه دیدار و گفت وگو کنند.
یوگسلاوی ، از دادن روادید به "روبرت دول " فرستاده آمریکا،برای سفر به یوگسلاوی خودداری کرد و او مجبور شد به مقدونیه سفر کند.