رهبر انقلاب اسلامی ، حفظ محیط زیست را یک مساله حیاتی خواندند # تهران ،ایرنا: 14 اسفند 1377 برابر با پنجم مارس 1999 ایت الله " علی خامنه ای " رهبر انقلاب اسلامی حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی را یک مساله حیاتی برای کشور خواندند وتاکید کردند که دربرنامه سوم توسعه کشور و حتی در گرایش به صنعت باید حفظ محیط زیست و حـراست از منابع طبیعی به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد و از هرگونه تخریب امکانات اقلیمــی جلوگیری شود.
رهبر انقلاب اسلامی روز جمعه در بازدید از موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ، از بیابان زدایی و کویرزدایی به عنوان یکی از کارهای اسـاســـی کشور در برنامه سوم یاد کردند.
آیت الله خامنه ای ،طی سخنانی در جمع معاونین ومدیران وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست ایران برضرورت جلوگیری از تخریب مراتع، جنگلها، باغها درختان و گیاهان تاکید کردند.
ایشان افزودند : بی اعتنایی به درخت و گیاه و تباه کردن عوامل طبیعی ، برای کشور ضایعه آفرین است ، ایران به لحاظ وسعت خاک یکی از کشورهای غنـی جهان محسوب می شود، بنابراین باید با استفاده از موجـودی آب و با تکیه بر روشهای علمی، تمامی این سرزمین وسیع را بطور یکپارچه تحت پوشش گیاهی قرار دهیم.
رهبر انقلاب اسلامی وارد کردن محصولات گیاهی و غذایی را برای ایران تاسـف بار خواندند و فرمودند: مسوولان کشور بایــد با برنامه ریزی دقیق ، مدیریت صحیح و جدیت در کار ، این سرزمین را از تضییع خسارت بار مـــنابع حیاتی و طبیعی و ضایع شدن درخت ، آب و خاک نجات بدهند.
ایشان ،در پایان سخنانشان احیاء موجودی کشور را در زمینه منابع طبیعـی به منزله جوشیدن امکانات ملت و کشور دانستند و اظهارامیدواری کردند که با اهتمام مردم و مسوولان، امیدهای بیشتری در حفظ و توسعه منابع طبیعی کشور در دلها ایجاد شود.
رهبر انقلاب اسلامی در جریان دیدارشان از موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع که در آستانه هفته منابع طبیعی و روز درختکاری انجام شد ،یک نهال بلوط را در زمین کاشتند.
*م.ف *