ژاپن ، برای مقابله با بیکاری ، 770 هزار شغل جدید ایجاد می کند # توکیو ، ایرنا: 14 اسفند 1377 برابر با پنجم مارس 1999 دولت ژاپن، در نظر دارد تا برای مقابله با رشد فزاینده نرخ بیکاری در کشور ، در دو سال آینده ، 770 هزار فرصت جدید شغلی ایجاد کند.
مقام های مسوول، روز جمعه، گفتند که فرصت های جدید شغلی ، در بخش های بهداشت و رفاه، اطلاعات و ارتباطات ، ساختمان سازی و گردشگری خواهد بود.
سازمان مدیریت و همکاری ژاپن ، شمار بیکاران این کشور در نخستـین ماه سال نو میلادی (ژانویه ) را دو میلیون و 980 هزار نفر اعلام کرد که نسـبت به ماه پیش از آن ، 250 هزار نفر بیشتر شده است.
آمار رسمی، بیانگر آن است که نرخ بیکاری در ژاپن، اکنون به 4/4 درصـد رسیده که بالاترین حد در حدود نیم قرن گذشته است.
گزارش ها ، بیانگر آن است که یک میلیون نـفر از این بیکاران ، به علت ورشکستگی شرکت ها، شغل هایشان را از دست داده اند.
کشور 126 میلیون نفری ژاپن، یک جامعه پیر محسوب می شود که افزون بر 20 میلیون نفر از آنان، به سبب آن که بالای 65 ساله اند ، در زمره جمـعیت فعال قرار ندارند.
* ه - ج *