مدیر کل وزارت خارجه دانمارک با مسوولان وزارت امورخارجه ایران دیدار کرد # تهران ، ایرنا: 12 اسفند 1377 برابر با سوم مارس 1999 "برگردیس پورگنسن " مدیر کل وزارت امور خارجه دانـمارک که به منـظور دیدار و گفت وگو با مسوولان وزارت امور خارجه ایران به تهران سفر کرده است روز چهارشنبه با"مرتضی سرمدی" معاون اروپا و آمریکای این وزارتخانه دیدار کرد.
"سرمدی" در این دیـدار ضمن تشـریح مواضـع و دیدگاه های تهران در زمینه مسائل منطقه ای، بین المللی و دوجانبه، بر سیاست تشنج زدایی ایران که اثرات برجسته و تعیین کننده خود را در صحنه منطقه ای بجا گذاشته است ،تاکید کرد.
وی خاطرنشان ساخت که در پرتو تحولات سیاست خارجی ایران نوع روابــط با اروپا از چارچوب منافع اقتصادی صرف فراتر رفته و شامل جنبه های مختلف روابط همچون سیاسی و فرهنگی نیز شده است.
معاون اروپا آمریکای وزارت امور خارجه در این دیدار در خصوص روابـــط دوجانبه تهران - کپنهاک اظهار داشت که روابط دیرینه وسنتی ایران ودانمارک این فرصت را برای کپنهاک بوجود آورده است که نقش سازنده خود را در تعمیـق روابط ایران و اروپا ایفا کند.
مدیر کل وزارت امورخارجه دانمارک نیز دراین دیدار ضمن تاکید بر اهمیت سیاسی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در صـحنه منطـقه ای و جهانی و تمایل کشور متبوعش برای بسط و توسعه روابط دوجانبه با تهران ، خاطر نشان کرد که به دلیل سوابق تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی ایران ،روابط تهران با اتحادیه اروپایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مدیر کل وزارت امور خارجه دانمارک همچنین در دیدار با" قاسمی" مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران ، کلیه جوانب روابـط دوجانبه تهران و کپنهاک و نیز راه های بسط و گسترش آن را مورد بحث و تبادل نظر قرارداد.
قاسمی در این دیدار با اشاره به دیـدار اخیر وزیران خارجه دو کشور در نیویورک که سرفصل تازه ای در روابط دو کشور گشود ، اظهار امیدواری کرد که این روابط بتواند به دور از عوارض و آسیب هایی که مخالفان روابط ایران با اروپا درصدد وارد کردن به آن هستند، در مسیر درست و بر اساس منافع دوکشور در کلیه ابعاد به پیش برود.
مدیر کل وزارت امور خارجه دانمارک نیز دراین دیدار با اشاره به تحولات مثبت روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی و استقبال از رونـد آن و نیز با تاکید بر اراده دانمارک برای تعمیق و گسترش هرچه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان ساخت که موضوع انعقاد موافقتنامه حـمایـت و تشویق از سرمایه گذاری های دوکشور و نیز توسعه روابط اقتصادی با تهران از جمله از سیاست هایی است که دانمارک درصدد تحقق آن می باشد.