وزیر دفاعایران : تبلیغات نظامی و غیر نظامی باید برپایه حقایق باشد # تهران ، ایرنا: 12 اسفند 1377 برابر با سوم مارس 1999 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه گفت: تبلیغات حتی در بعد نظامی ، زمانی تاثیر گذار خواهد بود که برپایه حقایق و واقعیت های ملموس پایه گذاری شود.
دریادار "علی شمخانی" در دومین همایش علمی بررسی نقش تبلیغات در جنک افزود: پایه اصلی تبلیغات به دلیل ارتباط مستقیم این مقوله باافکار عمومی باید براساس نیازهای انسانی و اقتضاهای روانی جامعه استوار باشد.
وزیر دفاع با توجه به لزوم وجود هماهنگی میان مسایل سیاسی ، نظامی و دیپلماسی در روند تبلیغات افزود: تاکتیک های تبلیغاتی زمانی موثر خواهند بود که متناسب با راهبردهای عمومی تبلیغات باشند.