تجمع نیروهای صرب ، باعث آواره شدن صدها آلبانی تبار کوزوو ، به مقدونیه شده است # سارایوو ، ایرنا: ششم اسفند 1377 برابر با 25 فوریه 1999 حضور بیش از حد و جدید نیروهای ارتش و پلیس صرب در کوزوو، باعث آواره شدن صدها تن از مردم آلبانی تبار به جمهوری مقدونیه شده است .
شبکه دولتی تلویزیون آلبانی، در بخش خبری بعدازظهر چهارشنبه خود اعلام کرد: نمایندگان دولت مقدونیه و سـازمانهای بین المللی از جـمله صلیب سـرخ، سرازیر شدن صدها آلبانی تبار به سمت مرز مقدونیه را طی روزهای اخیر تایید کرده اند.
به گفته این شبکه، نمایندگان سیاسی آلبانی در کشورهای خارجی از مجامع بین المللی بویژه سازمانهای کمک رسانی درخواست کمک به آوارگان کوزووئی را کرده اند.
*الف.ع*