ساحل عاج آماده شرکت در همایش بین المللی گفت و گوی تمدن هاست # پاریس ، ایرنا: هفتم بهمن 1377 برابر با 27 ژانویه 1999 وزیر امور خارجه ساحل عاج دعوت به شرکت در همایش بین المللی گفت و گوی تمدن ها در تهران راپذیر فت .
"عبدی ابیانه" سفیر جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج روز گذشته با "آمارا اسی" وزیر امور خارجه آن کشور دیدار و گفت و گو کرد.
ابیانه در این دیدار علاوه بر گفت و گو درباره توسعه روابط دو جانبه ابراز امیدواری کرد که رییس جمهوری ساحل عاج به عنوان نماینده کشورهای آفریقایی در همایش بین المللی گفت و گوی تمدنها در تهران شرکت کند.
وزیر امور خارجه ساحل عاج نیز باپذیر ش دعوت به مشارکت در این همایش که در سال 2001 برگزار می شود ابراز امیدواری کرد که کشورش از تمدن غنی ایران بهره مند شود.
وزیر امور خارجه ساحل عاج در این دیدار با تاکید بر فرهنک و تمدن غنی ایران ، از خستگی ناپذیر ی مردم ایران در راه دستیابی به توسعه و سعادت کشور تمجید کرد.