وزیر کشور کویت برضرورت گسترش همکاریهای دوجانبه باایران تاکید کرد # کویت ، ایرنا : هفتم بهمن 1377 برابر با 27 ژانویه 1999 " محمد الخالد الحمدالصباح " وزیر کشور کویت ضمن تاکید برضرورت گسترش همکاریهای دوجانبه میان کویت و ایران ، آمادگی کشور متبوع خود را بـــرای هرگونه همکاری اعلام کرد.
شیخ " محمد الخالدالحمدالصباح " روز دوشنبه دردیدار " علی جنتی " سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت گفت که برای ورود ملوانان و کــارگران لنج های ایرانی به کویت تسهیلاتی فراهم شده است .
دراین دیدار راههای گسترش همکاریهای دوجانبه امنیتی و مرزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد به منظور اجرای یادداشت تفــاهم موجود بین دو کشور ، کمیته اجرایی مشترکی از مسئولان امنیتی ، امور مربوط به ترددهای غیر مجاز ، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و استرداد مجرمین را بررسی کنند.
همچنین در دیدار سفیر ایران با " سالم عبدالعزیز الصباح " ریــــیس کل بانک مرکزی کویت ،بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی ومبادلات تجاری ورفع موانع موجود درراه همکاریهای بانکی دو کشور تاکید شد.
در این دیدار ،دو طرف توافق کردند کمیته ای از کارشناسان امور بانکی دو کشور برای یافتن راه حل مناسب برای توسعه همکاری ها ، تبادل نظر و همکاری کنند.
*م.ف *