کشورهای فقیر توان مقابله با بحران رایانه ای سال دوهزار را ندارند # نیویورک،ایرنا: هفتم بهمن 1377 برابر با 27 ژانویه 1999 بانک جهانی اعلام کرد: اغلب کشورهای فقیر برای مقابله با مشکل رایانه ای سال دوهزار آمادگی ندارند.
گزارش بانک جهانـی کـه روز سه شنبه منتشر شد، حاکی است : عدم آمادگی کشورهای فقیر برای مقابله بامشکل رایانه ای سال دو هزار اینگونه کشورها را دچار مشکلات غذایی ، بهداشتی و الکتریکی خواهد کرد.
یک متخصص برجسته بانک جهانی گفـت : درباره وخامت مشکـل رایانه ای سال دوهزار و هزینه لازم برای جلوگیری از آن ، نظر واحدی وجود ندارد.
وی افزود : ولی می دانیم که اغلب کشورهای پیشرفته برای مقابله با آن از آمادگی کافی برخوردارند.
قرار است مقام های بانک جهانی و نمایندگان آمریکا در کنفرانس اقتصاد جهانی که هفته آینده در سوئیس تشکیل می شود خواستارهمکاری فزاینده کشورهای جهان برای مقابله بابحران و جمع آوری کمکهای مالی برای تشکیل مرکز همکاری های بین المللی در زمینه مشکل رایانه ای سال دوهزارشوند.
مقام هـای بانک جهانـی گفتند : بانک جهانی تابحال 30 میلیون دلار به آرژانتین و 20 میلیون دلار بـه سریلانکا برای مقابله با مشکلات رایانه ای وام داده است و وامهای جدید به کشورهای دیگر تحت بررسی هستند.
شرکت تحقیقات فن آوری " گارتنر"gartner پیش بینی کرده است هزینه لازم برای حل این مشکل بالغ بر 600 میلیارد دلار خواهد شد.
مبلغ یاد شده هزینه شکایت های قانونی را شامل نمی شود.
بررسی بانک جهانی از 139 کشور درحال توسعه نشان می دهد تنها 15 درصد از این کشورها برای مقابله با مشکلات رایانه ای اقدامات عملی اتخاذ کرده اند 24 درصد از مساله آگاهی دارند ولی اقدامی در این زمینه صورت نداده اند.
یک کارشناس بانک جهانی گفت: مسائل مبتلابه روزمره کشورهای درحال توسعه آنها رااز مساله رایانه ای سال دوهزار غافل کرده است و آنها مساله را ناچیز می دانند.
وی افزود : کشورهای درحال توسعه بدلیل استفاده ازسیستم های قدیمی تر با مشکل بزرگتری روبرو خواهد شد.
گزارش های بانک جهانی حاکی از آن است که مساله رایانه ای سال دوهزار در آفریقا باعث قطع برق گسترده خواهد شد.
مساله یاد شده از آنجا ناشی می شود که رایانه ها دو رقم سمت راست هر سال را برای ثبت تاریخ بکار می برند و در نتیجه اول ژانویه سال دوهزار را بااول ژانویه سال یکهزارو 900 اشتباه خواهند گرفت وهمین مساله بظاهر ساده پیامدهای وخیمی خواهد داشت.