پلیس ژاپن: درگیری لفظی ایرانیان در توکیو، به تیراندازی منجر شد # توکیو، ایرنا: 28 دی 1377 برابر با 18 ژانویه 1999 پلیس ژاپن، اعلام کرد: دعوای لفظی ایرانیان در منطقه "شین جوکو" توکیو به تیراندازی میان آنان انجامید.
منابع پلیس، روز دوشنبه، گفتند که در این درگیری ، به کسی آسیبی وارد نشده است.
این منابع افزودند که در محل این رویداد ، پوکه فـشنگی پـیدا شـده که متعلق به اسلحه خودکار است.
پلیس توکیو، اینک سرگرم بررسی هویت ایرانیانی است که در این درگیری ، از سلاح گرم استفاده کرده اند.
برخی از منابع، احتمال دادند که این درگیری، میان دو گروه از قاچاقچیان مواد مخدر صورت گرفته باشد.