۱ دی ۱۳۷۷،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5737047
۰ نفر
هنوز، تصمیمی درباره اوجالان، اتخاذ نشده است # رم، ایرنا: اول دی 1377 برابر با 22 دسامبر 1998 رییس کمیسیون اعطای پناهندگی وزارت کشور ایتالیا، روز سه شنبه، اعـلام کرد که ایـــن کمیسیون، هنــوز، هیچ تصمیمی را درباره اعطای پناهندگی به " عبداله اوجالان"، رییس حزب " پ. ک. ک " و یا عدم اعطای آن به وی ، اتخاذ نکرده است.
" سرجو موستیلی "، افزود که کمیسیون مرکزی اعطای پناهندگی سیاســـــی وزارت کشور، به دلیل در دست نداشتن مدارک کافی، هنوز در درجه ای نیست کــه بتواند، در این باره تصمیم گیری کند.
وی، گفت: از سوی دیگر، به نظر می رسد، وکلای رهبــــــر " پ. ک. ک " ، درخواست پناهندگی سیاسی برای وی را به مقام های قضایی ایتالیا، ارایــــه کرده اند که در چنین صورتی، کمیسیون وزارت کشور مجبور خواهد شد تا موضــوع اوجالان را، به مقام های قضایی واگذار کند.
به گزارش خبرگزاری ایتالیا (آنسا)، کمیسیــون اعطای پناهندگی سیاســی وزارت کشـور ایتالیا، روز سه شنبه ، بــرای بررسی پرونده عبداله اوجـالان، تشکیل جلسه داد.
ع / و