ضرب سکه های پول واحد اروپایی " یورو " ، در اسپانیا آغاز شد # مادرید، ایرنا: اول دی 1377 برابر با 22 دسامبر 1998 ضرب سکه های پول واحد اروپایی "یورو" ، بعداز ظهر روز سه شنبه، طــــی مراسمی با حضور "خوسه ماریا اسنار" ، نخست وزیر و جمعــــــی از مقام های اقتصادی اسپانیا در کارخانه ضرب سکه و چاپ اسکناس این کشور در شـــــــهر مادرید آغاز شد.
پول واحد اروپابی "یورو"، از اوایل سال آینده میلادی در اسپانیا و 10 کشور عضو اتحادیه اروپایی به گردش در می آید و از سال 2002 ، رسمــا وارد بازار معاملات پولی و اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه می شود.
رادیو ملی اسپانیا اعلام کرد: برای به گردش درآمدن پول جدید اروپایــی "یورو" دراسپانیا، هفت میلیارد و 800 میلیون عدد سکه در این کارخانه ضـرب و 2 میلیارد قطعه اسکناس نیز چاپ خواهد شد.
مقام های اقتصادی اسپانیا گفتند: برای ضرب سکه و اسکناس های "یـورو"، نگهداری و توزیع آن و نیز جمع آوری پول های جاری " پستا" ، در ایــن کشور بیش از 13 میلیارد "پستا" معادل یکصد میلیون دلار هزینه می شود.
این مقام ها افزودند: در حال حاضر، 12 میلیارد قطعه اسکناس و هفتــاد میلیارد عدد سکه باارزهای گوناگون ، در کشورهای عضو پول واحد اروپایـــی در گردش می باشد که تا سال 2002، به تدریج جمع آوری خواهند شد.
ع / و