محسن رضایی، ترکیب صهیونیسم و منافقین را عامل قتل های اخیر دانست # تهران ، ایرنا: اول دی 1377 برابر با 22 دسامبر 1998 " محسن رضایی "، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم آغاز فعالیت رسمی خانه دانشجو در تهران با اشاره به قتل های اخیر، ترکیب صهیونیسـم و منافقین را عامل اصلی این قتل ها معرفی کرد و افزود: تردیدی نیست که آنها در این حوادث دست داشته اند.
محسن رضایی، تصریح کرد که، عاملین قتل ها با زیرکی خاصـی تاکتیکهـای خود را عوض می کنند و بعد از این قتلها مسلما سر از جای دیگر در می آورند.
وی اظهار داشت : تنها دستگیری عاملین کافی نیسـت و نیروهـای امنیتی برای جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی در آینده باید ابتکار عمل را در دست گیرند.
رضایی با اشاره به نقش مهم تشکلهای دانشجـویی در فعالیت های فرهـنگی گفت: "خانه دانشجو" یک نهضت فرهنگی است و برای این کار باید کلیه نیروها را بسیج کرد.
محسن رضایی، ضرورت ایجاد یک نهضت فرهنگی علمی در کشور را یادآور شد و نظریه پردازی ، به روز شدن علوم و پرسشگری در دانشگاهها را از عوامل تحقق این هدف دانست .
* الف ـ ع *