۱ دی ۱۳۷۷،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5737030
۰ نفر
تداوم تظاهرات دانش آموزان یونانی # آتن ، ایرنا: اول دی 1377 برابر با 22 دسامبر 1998 دانش آموزان دبیرستان های یونان در ادامـه اعـتراض به وزارت آمـوزش و پرورش، روز سه شنبه بزرگراه ها و خیابان های بسیاری از شهرهای بزرک این کشور را مسدود کردند.
این دانش آمـوزران در اعتراض به وزارت آموزش و پرورش، راه های عبور و مرور را مسدود کردند.
مسدود کردن راه ها در یونان روشی مرسوم برای نشـان دادن اعتراض است.
درگیری هایی میان موتورسواران خشمگین و دانش آموزان آتن روی داد.
" گراسیموس آرسنیس "، وزیر آموزش و پرورش یونان، بعدازظهر سه شنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی تصریح کرد: اصلاحات درخواستی دانش آموزان اجرا خواهد شد.
کمبود معلم در دبیرستان های یونان، تغییر در نظام امتحانی دبستان ها، راهنمائی و دبیرستان و تغییر در روش استخدام معلمان جدید، ازجمله درخواست ـهای دانش آموزان دبیرستانی یونان به شمار می رود.
آنها در بخشی از اعتراض های خود که از دو هفته پیـش آغاز شـده اسـت ، تظاهرات خیابانی برپا کرده و مدارس را به اشغال خود درآورده اند.
* الف ـ ع *