رییس مجلس ملی جمهوری آذربایجان باناطق نوری گفتگو کرد # تهران ، ایرنا : اول دی 1377 برابر با 22 دسامبر 1998 دردیدارمرتضی علی عسگراف ، رییس مجلس ملی آذربایجان وعلی اکبرناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی درتهران مناسبات دوکشور ومسایل مورد علاقه دو طرف مورد بحث وتبادل نظرقرارگرفت .
رئیس مجلس شورای اسلامی بااشاره روابط خوب وصمیمی دوکشوراززمان استقلال جمهوری آذربایجان گفت : قبل از استقلال آذربایجان غم سنگینی بردل مردم ما بخاطرجدایی ازهمکیشان ، برادران و فامیل سایه افکنده بود و خوشحالی مردم ایران ازاستقلال آذربایجان کمتراز مردم شمانبود .
ناطق نوری مشترکات زیاد دو کشور را بستر مناسبی برای همکاری و نزدیکی تهران وباکو ذکرکرد وافزود : بعضی ازافراد و مطبوعات با شیطنت درپی ایجاد خدشه در روابط برادرانه وصمیمی دو کشور هستند و خواستارهوشیاری دوطرف در برابر این توطئه ها وبرخورد باآن شد.
وی اظهارداشت : جمهوری اسلامی ایران علاقه مند است تا مساله قره باغ با صلح ، دوستی وصمیمیت وگفت وگوهای دوجانبه حل شود .
رئیس مجلس شورای اسلامی دریای خزر رامتعلق به پنج کشور ساحلی حاشیه آن دانست وگفت : کشورهای ذینفع به اتفاق آراء باید به یک رژیم حقوقی عادلانه دست یابند وازمنابع دریای خزر استفاده کنند ، زیرا توافقات دوجانبه بجز آنکه مسئله ساز باشد نمی تواند مشکلی راحل کند.
مرتضی علی عسگراف ، رئیس مجلس ملی آذربایجان نیز طی سخنانی با ابراز خرسندی ازسفر به ایران گفت : ایران اولین کشوری بود که سفارت خود را در جمهوری آذربایجان افتتاح کرد و از اولین کشورهایی بود که مارا به رسمیت شناخت واین موضوع همواره مورد قدردانی ما است .
وی افزود: آذربایجان وایران ارزشهای فرهنگی ودینی مشترکی دارند و ما نیز پس ازهفتاد سال اینک به ارزشهای دینی و فرهنگی خود باز می گردیم.
رئیس مجلس ملی آذربایجان خواستار توسعه روابط اقتصادی و سرمایه گذاری ایران در آن کشور شد و در ارتباط با قره باغ، یادآورشد موضع آذربایجان دستیابی به یک صلح عادلانه ازطریق مذاکره است .
وی از جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد تا تمام تلاش خود را برای ایجاد صلح و آرامش در منطقه به عنوان یک کشور همسایه بکار گیرد.
رئیس مجلس ملی آذربایجان همچنین ازآقای ناطق نوری دعوت کرد که برای یک دیدار رسمی به آن کشور سفرکند.