دولت مصر حفاظت از سفارتخانه های آمریکا و اسراییل را تشدید کرد # بیروت ، ایرنا: 26 آذر 1377 برابر با 17 دسامبر 1998 دولت مصر ، حفاظت از سفارتخانه های آمریکا، اسراییل و انگلیس را در قاهره تشدید کرد.
خبرگزاری مصری " خاورمیانه " ، با مخابره خبری در این زمینه، از توضیح بیشتر درباره جزئیات تدابیر تازه خودداری کرد.
"حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر، نیز پیش از این، با ابراز نگرانی از حمله نظامی به عراق ، خواستار متوقف شدن جنک شده بود.
شهر قاهره، پایتخت مصرو نیز در ساعات اولیه بامداد،شاهد تظاهرات هزاران دانشجوی مصری در محکومیت حمله آمریکا بود.