آمریکا حمله به عراق را مطابق قطعنامه های شورای امنیت خواند # سازمان ملل ، ایرنا: 26 آذر 1377 برابر با 17 دسامبر 1998 نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت: حمله نظامی کشور متبوعش به عراق بر مبنای قطعنامه های شورای امنیت است و زمانی انجام می شود که همه راههای دیپلماتیک به بن بست رسیده است .
"پیتر برلی" معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، چهارشنبه شب، دربحث عمومی شورای امنیت،افزود:"عملیاتی که شروع شده، واکنش لازم و متناسب به خودداری مستمر عراق از رعایت قطعنامه های شورای امنیت و خطری است که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند." نماینده آمریکا گفت: کشور متبوعش ، همراه با انگلیس ، بر مبنای ضرورت دست به اقدام زده است و مسوولیت کامل عواقب عملیات نظامی به عهده دولت عراق است.
"برلی" افزود: "آمریکا در ماه های گذشته در شورای امنیت همراه با سایر کشورها، تلاش بسیاری کرد تا برای اجرای قطعنامه های شورای امنیت راه حل مسالمت آمیزی پیدا شود، اما به دلایلی که فقط بر "صدام حسین" رییس جمهوری عراق معلوم است ، عراق این تلاش ها را رد کرد." نماینده آمریکا گفت: کشور متبوعش خواهان مقابله با عراق نیست و تصمیم حمله به عراق را بدون دلیل اتخاذ نکرده است .
وی افزود:"مااکنون منتظر هستیم تا رهبری عراق در بالاترین سطح پایبندی فوری و بی قید و شرط خود را به قطعنامه های شورای امنیت نشان دهد."