سخنگوی ناحیه انتظامی تهران : تعدادی مظنون به قتل فروهر دستگیر شده اند # تهران ، ایرنا: چهارم آذر 1377 برابر با 25 نوامبر 1998 رییس اداره حقوقی و سخنگوی ناحیه انتظامی تهران بزرک، عصر چهارشنبه ، اعلام کرد: تعدادی افراد مظنون به دخالت در قتل " داریوش فروهر"، دبیر حزب ملت ایران و همسرش ، " پروانه فروهر"، دستگیر شده اند.
سرهنک " علی مقدم " ، در گفت و گو با ایرناافزود: هم اکنون بازجویی از مظنونین دستگیرشده توسط محققین ادامه دارد.
وی، اظهارداشت : " نظر به اینکه تحقیقات جنایی ، نیاز به زمان دارد و از طرفی، بیان شواهد وسرنخها، ممکن است به سیر تحقیقات لطمه وارد کنـــد، اطلاعات تکمیلی متعاقبا به اطلاع خواهد رسید." به گفته رییس اداره حقوقی و سخنگوی ناحیه انتظامی تهران بزرک، تحقیقات گسترده و همه جانبه آزمایشگاهی روی آثار بجامانده از صحنــه جــــــــرم، در آزمایشگاه جنایی نیروی انتظامی، همچنان ادامه دارد.
وی، افزود: زمان دقیق وقوع قتل نیز از سوی پزشکی قانونی در حال بررسی است.
پیکر بی جان داریوش فروهر و همسرش عصر یکشنبه ، زمانــی کشف شد که به گفته کارشناسان جنایی، ساعتها از قتل آنان به وسیله چندین ضربه کارد توسط فرد و یا افراد ناشناس در خانه مسکونی شان واقع در خیابان هدایت تــهران، می گذشت.
سرهنک مقدم ، از مردم خواست در صورت داشتن هرگونه اطلاعاتی درباره این جنایت، مراتب را باتلفنهای 5372777 یا5372770 به ستاد خبری نیروی انتظامی تهران بزرک اطلاع ویابصورت مکتوب اطلاعات خود را به صندوق پستی شماره 11976 ارسال کنند.
ع / و