نماینده دبیرکل سازمان ملل ازاوضاع وخیم شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد # اسلام آباد - ایرنا: 22 مهر 1377 برابر با 14 اکتبر 1998 "اخضر ابراهیمی" ، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان ، چهارشنبه شب ، از اوضاع وخیم شهرهای شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد.
ابراهیمی بـــه دنبال یک سفر یک روزه به قندهار و ملاقات با " ملا محمد عمر " سرکرده طالبان در قندهار ، به هنگام ورود به اسلام آباد گفـت : وی در گفت وگو با ملا محمد عمر ، نگرانی خود و جامعه جهانی را از اوضاع کنـــونی افغانستان عنوان کرده است.
ابراهیمی افزود : مردم شهرهای شمالی افغانستان با مشکلات شــدید کمبود آب و غذا مواجه هستند و این باعث نگرانی ســازمان ملل و ســازمان کنفرانس اسلامی است.
وی در ارتباط با حمایت گــروه طالبان از " اسامه بن لادن " گفــت : در مذاکرات با ملا محمد عمر ، همچنین نگرانی جامعه جهانی از حمایت این گــروه از تروریسم نیز مطرح شد.
ابراهیمی افزود ، محمد عمر خواستار شواهد و دلایل موجود در مورد دخالت اسامه بن لادن در فعالیت های تروریستی شده است.
وی به نقل از سرکرده طالبان گفت ، در صــورتی کـــه هرگونه شواهدی در مـورد دخالت اسامه بن لادن در تروریسم به طالبان ارائه شود آنان بن لادن را محاکمه خواهند کرد.
ایــن در حالی است که به دنبال اعلام دستگیری قاتلان یک افسر ایتالیایی سازمان ملل در کابل ، تا کنون این افراد محاکمه نشده اند.
گروه طالبان قول داده بود قاتلان این افسر ایتالیایی سازمان ملل را که دو پاکستانی بودند ، محاکمه و مجازات کنند.
ابراهیمی گفت ، در ملاقات با محمدعمر ، همچنین مـوضوع تولید مواد مخدر نیز مطرح شد و وی اعلام کرد ، در صـورتی که جامعه جهانی دولت طالبان را به رسمیت بشناسد طالبان نیز آماده است کاملا کشت خشخاش را ممنوع اعلام کند.
ابراهیمی گفت ، بـه طالبان اطمینان داده است که سازمان ملل آماده است که به طالبان کمک کند به جای خشخاش محصولات کشاورزی تولید کنند.
به گفته ابراهیمی ، در ایـن ملاقات رهبر طالبان قول داد کلیه ایرانیان را از زندان های طالبان آزاد کند.
نمــاینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان روز چهارشنبه با مجوز " کوفی عنان " ، دبیــرکل سازمان ملل برای یک سفر یک روزه به قندهار عزیمت و مسائل مورد درخواست اجلاس 6+2 را با سرکرده طالبان مطرح کرد.
به دنبال کشته شدن یکی از کارکنان سازمان ملل توسط نیروهای هوادار گروه طالبان در کابل ،عنان سفر کلیه کارکنان سازمان ملل به افغانستان را ممنوع اعلام کرده بود .
اجلاس کشورهای 6+2 شامل شش کشور همسایه افغانستان و روسیه و آمریکا در نیویورک از دبیرکل سازمان ملل خواست با اعزام ابراهیمی در مورد نگرانیهای جامعه جهانی شامل ، قتل دیپلمات های ایرانی در مزارشریف ، اسارت ایرانیان در زندانهای طالبان ، کشتارهای دستـه جمعی در شهرهای بامیان و مزارشریف ، مسئله تولید و قاچاق مواد مخدر در افغـانستان ، و زیر پا گذاشتن حقوق بشر و حقوق زنان توسط طالبان بررسی و به دبیرکل گزارش دهد.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امــــور افغانستان چهارشنبه شب به هنگام بازگشت از سفر یک روزه قندهار در اسلام آباد گفت ، طـالبان قول دادند همه زندانیان ایرانی را آزاد کنند.
ابراهیمی ضمن تشریح مذاکرات خود با سرکرده طالبان ابراز امیدواری کرد مذاکرات طالبان با وی به کاهش تنش بین ایران و گروه طالبان منجر شود.
ابراهیمی گفت ، ملا محمد عمر شهادت دیپلماتهای ایرانی را محکوم کرده و از بابت آن ابراز تاسف کرد.
وی افزود رهبر طالبان بــا تشکیل یــک هیات حقیقت یاب بین المللی برای تحقیق در مورد کشتار دیپلمات های ایرانی نیز موافقت کرد.
ابراهیمی افزود ملا عمر تاکید کــرد ، طـالبان تلاش دارند که قاتلان این افراد را بیابند و به مجازات برسانند.