شاخص های کل قیمت سهام و صنعت در هفته جاری بورس تهران افزایش یافت # تهران ، ایرنا - 22 مهر 1377 برابر با 14 اکتبر 1998 شاخص های کل قیمت سهام و صنعت در هفته جاری ( 22/7 - 18/7 ) مهر ماه جاری به ترتیب به 48/1554 و 86/1301 واحد رسید که نسبت به شاخص های کل قیمت سهام و صنعت در هفته گذشته به ترتیب به میزان 18/17 و 93/22 واحد افزایش نشان می دهد.
شاخص مالی در این مدت به 02/3976 واحد رسید که نسبت به شاخص مالی در هفته قبل به میزان 19/35 واحد کاهش یافت.
در بازار اوراق بهادار تهران هفته جاری 14 میلیون و 551 هزار و 716 سهم از سهام شرکت های پذیر فته شده به ارزش بیش از 30 میلیارد و 34 میلیون ریال معامله شد.
سهام معامله شده در این مدت به میزان 13/62 درصد و از لحاظ حجم ریالی معاملات معادل 46/9 درصد در مقایسه با حجم معاملات انجام شده هفته گذشته افزایش نشان می دهد.
براساس این گزارش ، آخرین نرخ خرید و فروش واریزنامه های صادراتی در این مدت با 10 ریال کاهش قیمت نسبت به هفته قبل به دو هزار و 696 ریال رسید.