خوشبینی نماینده روسیه درباره پیشرفت بازرسی تسلیحاتی عراق # سازمان ملل - ایرنا: 22 مهر 1377 برابر با 14 اکتبر 1988 نماینده روسیه در سازمان ملل گفت: به محض اینکه عراق همکاری خود را با بازرسان سازمان از سر بگیرد، شورای امنیت می تواند کار بازرسی درباره سلاحـ های هسته ای را از مرحله بازرسی به مرحله نظارت تغییر دهد.
"سرگئی لاوروف" روز سه شنبه بعد از جلسه مشورتی شورای امنیت به خبرنگاران گفت: در زمینه سلاحهای شیمیایی و موشکی نیز می تواند به سـرعت پیشرفت حاصل شود.
"لاوروف" بااشاره به تصمیم روز 14 مرداد دولت بغداد درباره تعلیق همکاری با کمیسیون ویژه خلع سلاح عراق ( انسکام ) و آژانـس بین المللی انـرژی اتمی گفت ، به محض از سرگـیری همکـاری عراق با این دو سازمان پیشرفـت واقعی در موضوع بازرسی انجام خواهد شد.
"پیتر برلی" معـاون نماینده دائم آمریکا در سـازمان ملل در گفت وگو با خبرنگاران گفت، کشور متبوعش در گـزارش آژانـس بین المللی انـرژی اتـمی چیز تازه ای نمی بیند و عراق طی شش ماه گذشته اطلاعات بیشتری به آژانس نداده است و هنوز سوال های اصلی در مورد برنامه های هسته ای عراق بدون پاسخ مانده است.
وی افزود، آمریکا می خواهد مطمئن شود که عراق عاری از هرگونه سلاح کشتار دسته جمعی است و توانایی دستیابی به آنها را نـدارد و برای همسایگـان خود خطری محسوب نمی شود.
"برلی" در پاسخ به سوالی درباره نتایج متفاوتی که در آزمایشگاههای سه کشور مختلف در مورد وجـود نشانه هایی از گاز "وی ایکس" در بعضـی تجـهیـزات عراقی دیده شده است گفت ، قرار است شورای امنیت هفته آینده گزارش جامعی در این باره از انسکام دریافت کند.
بعضی از کلاهک های موشک های عراقی که مظنون به داشتن گاز اعصاب "وی ایکس" بودند از سوی کمیسیون ویژه خـلع سـلاح عراق برای آزمایش به آزمایشگاه هایی در آمریکا ، فرانسه و سوئیس فرستـاده شده اند، اما گـزارش های ضـد و نقیضی درباره نتیجه این آزمایش ها منتشر شده است.