دولت اسپانیا، با شرکت این کشور در عملیات ناتو در کوزوو موافقت کرد # مادرید، ایرنا: 18 مهرماه 1377 برابر با دهم اکتبر 1998 شورای وزیران دولت اسپانیا، روز جمعه، با شرکت این کشـــور در عملیات نیروهای سازمان پیمان ناتو علیه صرب ها در منطقه کوزوو، موافقت کرد.
به گزارش رادیو ملی اسپانیا، هیات دولت اسپانیااعلام کرد: در صورتی که اقدام های دیپلماتیکی برای توقف بحران در منطقه کوزوو به نتیجه نرسد، این کشور برای انجام عملیات نظامی علیه صرب ها در منطقه کوزوو با ناتو همکاری می کند.
شورای وزیران دولت اسپانیا، همچنین موافقت کرد: هشت فــــــــروند از هواپیماهای اف - 18 نیروی هوائی و یک فروند هواپیمای سوخت رسان هـــرکولس این کشور در اختیار ناتو قرار گیرد.
دولت اسپانیا در این نشست از " رود ریگو راتو " وزیر اقتصاد و دارائی اسپانیا خواست تا بودجه لازم را برای شرکت این کشور در عملیات ناتو علیــه صرب ها در منطقه کوزوو اختصاص دهد.
وزارت دفاع اسپانیا، چندی پیش اعلام کرد : این کشور، حاضــر است تا یک هزار و پانصد تن از نیروهای چتر باز را در اختیار ناتو بگذارد.
ع / و