اردن خواستار پیوستن ترکیه به موافقتنامه این کشور و اسراییل شد # دمشق ، ایرنا - 16 شهریور 1377 برابر با هفت سپتامبر 1998 " فایز الطراونه " نخست وزیر اردن گفت : کشورش به ترکیه پیشنهاد کرده است به موافقتنامه مناطق صنعتی میان این کشور و " اسرائیل " بپیوندد.
بر اساس این موافقتنامه آمریکا به اردن و اسراییل اجازه داده اسـت ، کالاهای تولیدی خود را در منطقه آزاد اربد، "شمال اردن" بدون عوارض گمرکی وارد این کشور کنند.
روزنامه اردنی " الدستور" روز دوشنبه نوشت " الطراونه " یکـشنبه شب در دیدار با بازرگانان ترکیه که با حضور مسعود ییلماز نخست وزیر این کشور صورت گرفت ، گفت اردن همچنین به ترکیه پیشنهاد کرده است که بــــا سرمایه گذاران این کشور طرحهای مشترکی انجام دهند.
وی افزود : دیدارهای دوجانبه، موافقتنامه های امضا شده و مـواضع مشترک ترکیه و اردن در بسیاری از مسائل منطقه نشانه اراده سیاسی دو کشــور برای تقویت همکاری ها و روابط دو جانبه است.
مسعود ییلماز نخست وزیر ترکیه نیز دراین دیدار از بازرگانان این کشور خواست امکان همکاری و سرمایه گذاری در اردن در زمینه های گردشگری و طرحهای زیربنایی در مناطق عقبه وبحرالمیت را مورد بررسی قرار دهند.
نخـــست وزیر ترکیه که روز یکشنبه وارد اردن شد، قرار است روز دوشنبه عازم فلسطین اشغالی شود.
* ز 139 *