وزیر مشاور در امور امنیت ملی اسپانیا با اقدام اخیر آمریکا علیه سودان مخالفت کرد # مادرید، ایرنا - چهار شهریور 1377 برابر با 26 اوت 1998 وزیر مشاور در امور امنیت ملی دولت اسپانیا با اقــدام اخیر آمریکا در حمله به سودان و افغانستان مخالفت کرد.
به گـزارش روز چهارشنبه خبـرگزاری اسپـانیـا "ریکاردو مارتی فلوشا" در دانشــگاه بین المللی "منندز" مادرید گفت : آمریکا باید در واکـنش عـلـیه بمب گذاری در مراکز سیاسی خود در کنیا و تانزانیا از طریـق سازمـان ملل و راههای دیپلماتیک وارد عمل می شد.
وی همچنین از اقدام "آبل ماتوتس "وزیر امور خارجه اسپانیا در حمایت از حرکت آمریکا برای حمــله به سودان و افغانستان انتقـاد کرد و آن را مـورد نکوهش قرار داد.
این مقام امنیتی دولت اسپانیا خاطر نشان کرد: جـامعه بین المللی اقدام آمریکا را برای بمباران سودان و افغانستان مورد قضاوت قرار می دهد.
تمام احزاب عمده سیاسی اسپانیا اقدام آمریکا را یـک تجــاوز آشـکار به حقوق بین المللی خواندند و دولت اسپانیا را به جهت حمایت از اقدام آمریکا مورد انتقاد قرار دادند.