کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهار میلیون جلد کتاب منتشر کرد # تهران ، ایرنا: چهار شهریور 1377 برابر با 26 اوت 1998 در یـک سال گذشته 162 عنوان کتاب با شمارگان چهار میلیــون جلد از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انتشار یافت.
" محسن چینی فروشان " مدیر عامل کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان روز چهارشنبه با اعلام این خبر ، افزود : از حــدود 14 میلیـــون جلد کتاب منتشر شده در یک سال گذشته ، چهــار میلیـون نسخه آن متعلق به کانون بوده است که این رقم 35 درصد کتابهای غیر درسی را تشکیل می دهد.
وی گفت: امسال همچنین ده مرکز فرهنگی هنری کانون راه انـدازی شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال به 25 مرکز افزایش یابد.
چینی فروشان افزود : در حـال حاضر یک میلیون نفر در کتابخانه های کانون عضویت دارند و در یکسال گذشته حدود هفت میلیون نفر حداقل یک بار به مراکز فرهنگی هنری کانون مراجعه کرده اند .
* ز 139 *