تبادل آتش سنگین بین دو طرف درگیر در استان میدان شهر افغانستان از سرگرفته شد # مزار شریف - ایرنا: سه تیر 1377 برابر با 24 ژوئن 1998 طی شب گذشته و صبح روز چهارشنبه دو طــرف درگیر در افغانستان درناحیه شمالی" میدان شهر" در غرب استان کابل مواضع و استحکامات یکدیگر را گلوله ـ باران کردند.
منابع خبری وابسته به جبهه متحـــد ضمن اعلام این خبر در مزار شریف از کشته و زخمی شدن چندین نفر از ساکنان ناحیه" سیاه خاک" در شمال میدان شهر خبر دادند.
گفته می شود دراین درگیری که دو طرف از آتشبارهای سنگین استفاده کردند هیچگونه تغییری در مواضع آنها بوجود نیامده است.
دراین حال سایر مناطق شمالی کابل که در هفته های قبل صحنه درگیری های خونینی بود، از هفته گذشته اکنون آرام گزارش شده اما بطور پراکنده نقل و انتقالاتی به چشم می خورد.
نیروهای جبهه متحد اسلامی که در خطوط 20 تا 25 کیلومتـــری شمال کابل مستقر هستند در دو هفته قبل ناحیه" گل دره" در شمال غرب کابـل را به تصرف خود درآوردند.