سوریه از کشورهای عربی واسلامی خواست با طرح یهودی سازی قدس مقابله کنند # دمشق - ایرنا: سه تیر 1377 برابر با 24 ژوئن 1998 روزنامه "البعث" ارگان حزب حاکم بر سوریه روز چهارشنبه از کــشورهای عـربی واسلامی خواست برای جلوگیری از یهودی سازی قدس شریف به وسیله اسرائیل اقدامی مشترک انجام دهند.
اسرائیل اخیرا تصمیم گرفت محدوده، شهرداری قدس را گسترش دهد به طوری که این محدوده شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری را نیز در بر خــواهد گرفت.
"البعث" در سرمقاله خود با اشاره به اینکه قدس یک شهر اشغالی همانند سایر سرزمین های اشغالی است از کشورهای عربی واسلامی خواست برای بازداشتـن "بنیامین نتانیاهو" از سیاست های توسعه طلبانه سازمان ملل متحد را تحــــت فشار قرار دهند تا به مسوولیت های خود دراین زمینه اقدام کند.
این روزنامه تاکید کرد: کشورهای عربی واسلامی برای مبارزه با توســعه طلبی های اسرائیل ابزارهای قوی وموء ثری در دست دارند که باید در جـــــهت اعمال فشار به سازمان ملل متحد بکار برده شود تا این سازمان به وظایف خود عمل کند ومنطقه را از پیامدهای خطرناک دور سازد.