اعتراض بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران نسبت به پخش فیلم بدون دخترم هرگز # پاریس - ایرنا: 26 خرداد 1377 برابر با 16 ژوئن 1998 "محمد خاکپور" ، "خداداد عزیزی " و " علیرضا منصوریان " ، سه تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران ، سه شنبه شب ، در گفت و گویی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی، نسبت به پخش فیلم توهین آمیز " بدون دخترم هرگز" از تلویزیون فرانسه اعتراض کردند.
در این مصاحبه ، که در محل اردوی تیم ملی ایران برگزار شد، این سه بازیکن به نمایندگی از سوی ملی پوشان این کشور، اعتراض خود را به نمایندگان رسانه های داخلی و خارجی اعلام کردند.
محمد خاکپور گفت: " متاسفانه شبکه ششم تلویزیون فرانسه ، دوشنبه شب، فیلمی از ایران نشان داد ، که ناحق است . این فیلم چندین بار در فرانسه پخش شده که موضوع آن با فرهنک ما همخوانی ندارد و محتوای این فیلم چیزی نیست که در کشورما متداول باشد ." خاکپور گفت: "ما می خواهیم بپرسیم این فیلم به چه دلیل و با چه هدفی در این مقطع زمانی که ما در جریان برگزاری جام جهانی هستیم پخش شد و با روحیه اعضای تیم ایران بازی شد". خاکپور همچنین خطاب به تمامی حاضران گفت: "من از همه شما دعوت می کنم به ایران سفر کنید و شرایط ایران را ازنزدیک مشاهده کنید و ببینید آیا مسائلی که در این فیلم نشان داده شد ، واقعی است یا نه". خداداد عزیزی در حالیکه کلاهی برسر داشت که بر روی آن جمله " بازی جوانمردانه " نقش بسته بود ، گفت : " بازی جوانمردانه تنها نباید در میدان رعایت شود ، بلکه خیلی از مسائل حاشیه ای را نیز در بر می گیرد . من معتقدم که پخش این فیلم جدای از آن که دروغ محض است ، هدفدار بوده و میهمان داری فرانسویها را زیر سوال می برد". وی گفت : " کشور فرانسه از ایران و 31 تیم دیگر دعوت کرده است که به اینجا بیایند وطبیعتا باید باهمه میهمانان به شکل یکسان رفتار بکند. اما پخش این فیلم در فاصله چند روز به بازی ایران و آمریکا یکسان بودن رفتار را در مورد ایران زیر سوال برد و اثرات نامطلوبی را بر روحیه بازیکنان ایران گذاشت . " خداداد عزیزی افزود : " هزاران ایرانی به عشق ایران از سراسر جهان به فرانسه آمده اند و این فیلم بی حرمتی به همه ایرانیان است . این فیلم چند بار دیگر در فرانسه پخش شده و بنظر من این کار با اصول بازی جوانمردانه سازگاری ندارد و من به عنوان اعتراض این کلاه را دیگر بر سر نمی گذارم ." وی در پایان گفت : " ما مسلمان هستیم و هرکس به اعتقادات مذهبی ایران توهین کند ، عکس العمل نشان می دهیم و این فیلم به اعتقادات مذهبی ما توهین کرد ".
علیرضا منصوریان گفت : " اولین هدف این فیلم توهین به فرهنک و تمدن دیرینه ایران است . ما میهمان فرانسه هستیم . آیا نباید محیطی آرام برای تیم ما مانند سایر تیم ها فراهم شود ؟ " منصوریان گفت : " حرف اول فرانسه در تمامی دنیا حفظ حقوق بشر است .
آیا فرانسه با پخش این فیلم آرامش اردوی تیم ایران را برهم نمی زند ؟ " فیلم توهین آمیز بدون دخترم هرگز دوشنبه شب از کانال شش تلویزیون فرانسه پخش شد و رییس فدراسیون فوتبال واعضای تیم ایران در اعتراض به پخش این فیلم اعتراضیه ای را تسلیم مقامات فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) و کمیته برگزاری جام جهانی 98 کردند.