ستون نامه های روزنامه واشنگتن تایمز:"ایرانی هاراهمان گونه که هستند، ببینید!" # تهران - ایرنا نه خرداد 1377 برابر با 30 می1998 روزنامه " واشنگتن تایمز" در شماره روز شنبه خود در ستون نامه ای به سردبیر ، با درج مقاله ای بر خصوصیات اصیل و ارزشمند ملت ایران و غنای فرهنگی این کشور تاکید کرده است.
این مقاله که به قلم " کورد مایر " تحلیلگر ویژه امور بین المللی این روزنامه نوشته شده ، برگرفته از مـقاله ای است که در 19 ماه مه در روزنامه " کریستیسن ساینس مانیتور " به چاپ رسیده بود.
در مقاله مزبور، " هنری پرشت " سرپرست سابق میز ایران در وزارت امور خارجه در زمان گروگانگیری ، استدلال کرده بود که گزارش های اطلاعاتی آمریکا نتوانستند از وقایعی که در ایران می گذشت ، تصویر صحیحی ارایه دهند و در نتیجه گزارش هایی که ارسال می کردند، عمدتا گمراه کننده و عاری از واقعیت بود.
پرشت متذکر شده، که فیلم های ایران در جلوه دادن اصالت و خصوصیات منحصر به فرد ایرانیان، به مراتب غنی تر و هر کدام گویاتر از هزاران گزارش سری اطلاعاتی است.
" کورد مایر " تحلیلگر واشنگتن تایمز به نقل از هنری پرشت نوشـــت : " ایرانی ها خرافه پرست، افراطی و کلیه آن صفاتی که در غرب به آنها نسبت داده شده ، نیستند ، بلکه احساسات مذهبی آنها بسیار قوی است." به نوشته وی " کانون خانواده در ایران ، ساختار غالب را دارد و صداقت و عشق بین اعضای خانواده قویتر از هر تشکل دیگر اجتماعی است." پرشت معتقد است که " معمای کشف نشده ایران" این است که اینجا سرزمینی است با 65 میلیون زن و مرد، با خصوصیاتی متفاوت و ما باید به این نکته که این خانواده است که بر زندگی مردم ایران حاکم است و نه سیاست،توجه کنیم." نویسنده سپس خوانندگان را تشویق می کند که به تماشای فیلم های ایرانی بروند.
گالری " سکلر " و جشنواره فیلم واشنگتن ، فیلم هایی از ایران را که برنده جوایز بین المللی متعددی به علت کارگردانی ماهرانه شان شده اند، نشان می دهد.
این فیلم ها، به اعتقاد نویسنده ، آینه تمام نمایی از زندگی و واقعیت هایی است که در جامعه ایران وجود دارد و با دیدن این فیلم ها در می یابیم که نه تنها مذهب ، بلکه عوامل متعدد دیگری وجود دارند که ایران را به پیش می رانند.