سوریه از سیاست دوگانه آمریکا در برخورد با مسایل جهان انتقاد کرد # دمشق - ایرنا نه خرداد 1377 برابر با 30 می1998 روزنامه الثوره چاپ دمشق روز شنبه از سیاست های دوگانه آمریکـــا در برخورد با مسایل مختلف جهان به ویژه در مورد جنک افزارهای هسته ای به شـدت انتقاد کرد.
این روزنامه نوشت: اگر کشورهای عربی تلاش کنند برای دفاع از خـــود ، سرزمین و مردم خویش در برابر "اسراییل" که سرزمین های آنها را اشغال کرده است، به جنک افزاری دست یابند، آمریکا دنیا را بهم می زند، ناوگان های خود را به حال آماده باش در می آورد و مجازات هایی علیه این کشورها، اعمــــال می کند ، در حالی که برای "اسرائیل" همه گونه تسهیلات برای بدست آوردن همـه نوع جنک افزار هسته ای و ویرانگر فراهم می کند و از این رژیم همه گـــــونه پشتیبانی سیاسی، استراتژیک و تکنولوژیکی بعمل می آورد.
روزنامه الثوره افزود:آمریکا به خاطر اینکه هند و پاکستان آزمایش های هسته ای انجام داده اند ، جنجال در دنیا به راه می اندازد و جهان را بسیـج و مجازات های اقتصادی علیه این دو کشور اعمال می کند، زیرا هند و پاکستان از مواضع و سیاست های واشنگتن در این زمینه اطاعت نکرده اند .
این روزنامه سوری از دولت آمریکا خواست در سیاست های خود در منطــقه تجدید نظر کند زیرا در این شرایط نمی توان میان طرفی که دارای همه نوع جنک افزارهای مرگبار است و طرفی که چیزی برای دفاع از خود ندارد، صلحی برقرار کرد.