نماینده مجلس اعلای عراق:امام خمینی مسلمانان راازخواب غفلت بیدار کرد # دمشق - ایرنا نه خرداد 1377 برابر با 30 می1998 "بیان جبر" نماینده مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در سوریه گفت: امـام خمینی "ره" با انقلاب اسلامی خود مسلمانان را از خواب غفلت بیدار کرد و بـه آنان نشان داد که دارای توانایی های عظیمی هستند که قبلا از آن غافل بودند.
"بیان جبر" که روز شنبه در آستانه نهمین سالگرد رحلت امام خمینی"ره" با"ایرنا"سخن می گفت، افزود: رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایـــران تمامی معادلات منطقـه ای و بین المللی را به هم زد به طــوری که اسلام را به عنوان قطبی در مقابل قطـــب سلطه گر آمریکا قرارداد.
وی باتاکید بر پشتیبانی بنیانگذار جمهوری اسلامی از جنبش های آزادیبخش گفت، امام خمینی برای حمایت از آرمان فلسطین گام های عملی برداشت، و پرچـم اسراییل را در تهران پایین کشید و به جای آن پرچم فلسطین را برافراشت وبه مردم فلسطین این امید را بخشید که می توانند دولت مستقل خود را در تمامــی خاک فلسطین تشکیل دهند.
بیان جبر همچنین با توجه به سخنان شهید ایت الله "محمد باقر صدر" از علمای عراق،کـــه گفته بود "امام خمینی رویا وآرزوی پیامبـــران را تحقق بخشید" ، گفت: امام بزرگوار شخصیت منحصر به فردی بود که تمامـی ویژگی های یک رهبرتاریخی همانند صبر، اعتماد بنفس ، پایداری وایمان را در خود داشت.
نماینده مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق باتاکیدبراین که امام خمینی (ره ) برای تشکیل دولت اسلامی از غرب هیچگونه الگویی نگرفت، گفت، امام راحل ثابت کرد که می توان با تکیه بر هویت خود، در صحنه منطقه ای و بین المللی فعـــال بود.