زرتشتیان تهران به مناسبت سالگردارتحال امام خمینی مراسم ویژه برگزارمی کنند # تهران - ایرنا نه خرداد 1377 برابر با 30 می1998 زرتشتیان تهران به مناسبت نهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره ) مراسم ویژه ای برگزار می کنند.
"رستم گوهری زاده" رییس انجمن زرتشتیان تهران روز شنبه گفت: زرتشتیان ایران همگام با قشرهای مختلف مردم در آیین هـای سالگرد ارتحال امام خمینی شرکت می کنند.
وی افزود: اعضای هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران تاج گلی را به همین مناسبت نثار مرقد امام خمینی خواهند کرد.
* ز 139 *