۹ خرداد ۱۳۷۷،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5713780
۰ نفر
فائو ، عملکرد ایران را در بخش امنیت مواد غذایی موفق خواند # ساری- ایرنا نه خرداد 1377 برابر با 30 می1998 نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائــو ) بــرنامــه دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی ایران در بخش امنیت مـواد غذایی برای همه مردم و منطقه را موفق ارزیابی کرد.
"جمال محمد احمد" روز جمعه به خبرنگارایرنا گفت:ایران در زمینه صنایع غذایی وتولیدات کشاورزی از توانمندی بالایی برخوردار و با توجه به استعداد های بالقوه نیروی انسانی و وجود زمین های مستعد اینده درخشـانی را پیش رو دارد.
وی در زمینه همکاری های فیمابین افزود : بعد ازجنک با همیـــاری بـخش عمران سازمان ملل متحد چهار طرح شامل جنگلداری ، آب و خاک ، مدیریــــت و آبخیزداری در ایران به اجرا در آمده است .
نماینده فائو در ایران هدف از اجرای این طرحها را توســـعه یک منابع طبیعی پایدار به صورت مستمر ذکر کرد.
این مقام در ارتباط با کمکهای فنی فائو به کشورهای در حال توسعه گفت، در این خصوص ده کارشناس به ایران آمدند تا در رشته های مختلف کشاورزی نظیر چغندرقند ، کنترل آفات و نیزفعالیت جوانان راتوسعه دهند.
نماینده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد بــرای بازدید از واحدهای تحت پوشش کشاورزی ، دامپروری وصنایع تبدیلی بنیاد مـستضعفان وجانبازان به مازندران سفر کرده است .
* ز 139 *