دومین دور مذاکرات وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی انجام شد # تهران - ایرنا: شش خرداد 1377 برابر با 27 می1998 وزیران امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی روز چهارشنبه در دومین دور مذاکرات خود در تهران ،ضرورت تفاهم و همکاری بیشتر تهران و ریاض درعرصه های منطقه ای را مورد تاکید قراردادند.
طرفین دراین دیداردر خصوص مسایل و بحران های منطقه ای از جمله اوضاع عراق و افغانستان تبادل نظر کرده و ضمن مردود شمردن هرگونه اقدام نظامی، حل بحران هارااز راه مذاکرات سیاسی و شیوه های مسالمت آمیزممکن دانستند.
"کمال خرازی "وزیر امورخارجه ایران با اشاره به مسایل و بحران هــای موجود در منطقه از جمله تحولات اخیر عراق و حل بحران اخیر میان واشنگتن و بغداد در پرتو تدابیر و تلاش های سازمان ملل و تــلاش جمعی کشورهای منطقه، اهمیت همکاری های منطقه ای را خاطر نشان ساخت.
وی گفت : کشورهای منطقه باید برای جلوگیری و کاهش بحران های منطقه ای همکاری بیشتری داشته باشند و ماعلاقه مندیم دراین زمینه با کلیه کشورها به ویژه عربستان سعودی تبادل نظر مستمر داشته باشیم.
وزیر امورخارجــــه ایران با اشاره به قطع مذاکرات اسلام اباد از سوی طالبان بر اهمیت همکاری و تلاش مشترک کشورهای منطقه و هماهنگی و همکاری میان سازمان کنفرانـــــس اسلامی و سازمان ملل متحد برای کمک به حل بحران افغانستان تاکید کرد.
کمال خرازی با اشاره به الام و مصائب ناشی از درگیری هــای داخلی در افغانستان برای مردم این کشور، همکاری مشترک در زمینه کمک های انسانی به این مردم از جمله در زمینه های بهداشتی را مثبت ارزیابی کرد.
وی با اشاره به رقابت های هسته ای و بویژه تهدیدات برنامه های هسته ای رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: نفس انفجارات هسته ای برای منطقه خطرناک است و باید تلاش شود تاکل منطقه عاری از سلاحهای هسته ای شود.
وزیر امورخارجه ایران طرحهای منطقه خاورمیانه و همچنین منطقه جنوب غرب اسیا عاری از سلاحهای هسته ای را برای ثبات منطقه مهم توصیف کرد و افزود: کشورهای منطقه بــــا همکاری مشترک می توانند منطقه را عاری از تسلیحات اتمی کنند.
سعودالفیصل نیز با اشاره به ضرورت تفاهم و هماهنگی بیشتر کشورهای منطقه در جهت استقرار ثبات و ارامش در منطقه، مواضع کشورش را در قبال بحران اخیر عراق، اوضاع افغانستان و رقابت های هسته ای در منطقه تشریح کرد.
وی علاقه مندی ریاض رابرای همکاری مشترک با تهران در جهت استقرار ثبات و ارامش در منطقه و کمک به حل مسالمت آمیز بحران ها مورد تاکید قراردادو گفت: بحران افغانستان راه حل نظامی ندارد و تنها از طریق مذاکرات سیاسی حل این بحران امکان پذیر است.
وزیر امورخارجه عربستان سعودی در زمینه همکاری میان سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد برای حل بحران افغانستان گفت: ریاض در زمینه ضرورت تداوم این همکاری ها تا حل نهایی بحران با تهران هم نظر است.
سعودالفیصل امادگی عربستان سعودی رابرای استمرار مذاکره با جمهوری اسلامی ایران در جهت تلاش مشترک برای حل بحران افغانستان اعلام کرد.
طرفین دراین دیدار با سازنده خواندن مذاکرات تهران، تاکید کردند که تماس ها و رایزنی های دو کشور در خصوص توسعه روابط دوجانبه، مسائل منطقه ای و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین در سطح وزیران و سایر سطوح در تهران و ریاض ادامه یابد.