"ایازمطلب اف":"حیدرعلی اف" در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان پیروز می شود # باکو - ایرنا 21 اردیبهشت 1377 برابر با 11 می1998 " ایاز مطلب اف " رییس جمهوری اسبق جمهوری آذربایجان ، روز دوشنبه، به خبرگزاری "توران " گفت : اگر " حیدر علی اف " در انتخابات ماه اکتبر ریاست جمهوری آذربایجان شرکت کند ، قطعا پیروز خواهد شد .
وی افزود : بیشتر مردم ترجیح می دهند ، به کسی رای دهند ، که وی را خوب می شناسند.
انتخابات آینده ریاست جمهوری آذربایجان ، قرار است ، در ماه اکتبر سال جاری میلادی ( مهرماه 77 ) برگزار شود.
در حال حاضر، لایحه جدیدی در زمینه انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان ، در مجلس ملی این کشور در دست بررسی است.